• darkblurbg
    Welkom bij Peeters Beveiliging
    Complete oplossingen voor alle vraagstukken op het gebied van beveiliging en domoticasystemen.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Risicoanalyse

 

Met een risicoanalyse van Peeters Beveiliging brengt u alle risico’s van uw onderneming in kaart. Voordat wij starten met een installatie of een aanpassing van een beveiligingssysteem voeren wij altijd eerst een uitgebreide risicoanalyse uit.

Een risicoanalyse is gericht op het voorkomen van schade aan mens en materieel. Op basis van deze analyse stellen wij een gedegen beveiligingsplan op. Beveiligen werkt pas echt als alle beleidsmatige, organisatorische en technische maatregelen optimaal op elkaar afgestemd zijn. Peeters Beveiliging ondersteunt u graag bij een structurele aanpak van de beveiliging van uw bedrijf.

Risico’s veranderen met elke aanpassing en elke nieuwe situatie binnen uw organisatie. Wij adviseren daarom periodiek een risicoanalyse te laten uitvoeren. Op basis van dit rapport bepalen wij samen met u welke (aanvullende) beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

Natuurlijk zijn er altijd risico’s. Om te zorgen dat de investeringen in verhouding staan tot het risico, verdelen we de risico’s in 3 categorieën:

  1. continuïteitsbedreigende en sociaal onaanvaardbare risico’s;
  2. risico’s waarvoor het zinvol is te investeren om schade zoveel mogelijk te vermijden of beperken;
  3. verwaarloosbare risico’s, waarvoor het niet zinvol is maatregelen te treffen.

Peeters Beveiliging inventariseert de aanwezige risico’s en houdt rekening met alle factoren die van invloed kunnen zijn. Samen met u bekijken wij hoe groot de kans is op deze risico’s en wat de financiële schade is bij eventuele calamiteiten. Neem bijvoorbeeld brand: de kans op brand is meestal gering. De schade bij brand is vaak groot. Juist daarom is het zinvol om beveiligingsmaatregelen te treffen. Daarnaast zijn risico’s die de continuïteit bedreigen ontoelaatbaar.

 

Beveiligingsplan

Op basis van de risicoanalyse maken wij een beveiligingsplan op maat. Hierin staat duidelijk beschreven hoe het beoogde beveiligingseffect op efficiënte wijze kan worden bereikt met concrete interne- en externe maatregelen en aan te bevelen voorzieningen. Heeft u interesse in een risicoanalyse of wenst u meer informatie?

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

Terug naar overzicht beveiligingssystemen.